Magbigay ng mungkahi sa pamahalaan tungkol dito c.

ALEGORYA NG YUNGIB Sa istorya, mayroong isang grupo ng mga bilanggo na buong buhay nila ay nasa loob ng isang yungib kung saan nakagapos ang kanilang leeg at mga kamay upang ang makikita.

Narito ang paliwanag ng simbolismo sa alegorya ng kuweba. Ang bidyo na ito ay ang pagtalakay sa Alegorya ng Yungib.

27, 2017 • 0 likes • 15,070 views.

Ang alegorya ni Plato tungkol sa yungib o mitolohiya ng yungib, na kilala rin bilang talinghaga ng yungib, ay isa sa pinakatanyag at nagkomento ng mga alegorya sa kasaysayan ng pilosopiya.

ni Plato (Isinalin sa Filipino ni Willita A. Basahin Ang Alegorya Ng Yungib para nakasagot sa mga tanong. Ilarawan ang imaheng tinutukoy ni Plato.

2.

Ayon kay Plato, tayo ay tulad ng isang tao na nasa loob ng kuweba, naka-tanikala at nakaharap sa dingding ng yungib. A. Ano ang simbolismo ng apoy sa Alegorya ng yungib - 3248788.

Anino. Pagsusulit sa Alegorya ng Yungib: https://forms.

Makakamit natin ang katotohanan sa pamamagitan ng edukasyon o.

Magbigay ng mungkahi sa pamahalaan tungkol dito c.

. ang tunay na imahe ay nasa " mundo.

. .

Download Now.
Ang bidyo na ito ay ang pagtalakay sa Alegorya ng Yungib.
.

Ang Alegorya ng Yungib ay isang sanaysay na ginawa ni Plato upang masaksihan nating mga tao ang hirap o suliranin na ginawa ng tao sa mundo patungo sa liwanag.

.

Dahil sa mahahalagang kahulugan nito, ang dayalogo na ito ay maraming beses na naisalin mula sa iba`t ibang pananaw, na binibigyang diin ang epistemological at pampulitika. . .

Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped. MAS PINALAKAS NA TINIG NARITO ANG BAGONG LINK NG BIDYONG ITO: https://www. Dhen Rb. . Alegorya Ng Yungib. sa kanyang pananaw, pawang mga anino lamang ng katotohanan ang mga imahe ng mga bagay na nakikita nila sa mundo.

.

. Ang sanaysay na ito ay Pormal, gumagamit ng ikatlong panauhan at.

.

com/watch?v=b966lu_PAlYAng "Alegorya.

kasing kahulugan ng naglambitin.

pptx.

Araw : Sa alegorikong salaysay ni Plato tungkol sa pagkakadena ng ilang bilanggo sa isang kuweba, sa wakas.